Skip to main content

Registrácia

Registrácia na XVI. ročník pretekov Zemplínsky Kapor 2024 je ukončená.

Registrácia ukončená

  • Štartovné je jednotné 1000 € na tím (trojčlenný alebo štvorčlenný) .
  • Organizátor si vyhradzuje výber súťažiacich tímov
  • Registrácia bude prebiehať do 1.3.2024. Prihlásené tímy budú hneď zaradené medzi náhradníkov. Po prekonzultovaní s organizátorom ohľadom voľných miest a zaplatení štartovného na účet organizátora Mestská organizácia SRZ Michalovce, Hviezdoslavova 26, 07101 Michalovce sa náhradníci stávajú súťažiacimi tímami.
  • Štartovné uhrádzajte až po vyzve organizátora, ktorá bude zverejnená na webe, sociálnych sieťach, prípadne zaslaná emailom/sms správou.