Skip to main content

Parkovanie a kyvadlová doprava do hotela Glamour

Žiadame zúčastnené tímy, aby sa pri príchode na medzinárodné preteky ZEMPLÍNSKY KAPOR 2023 držali týchto pokynov.
Žiadame Vás, aby ste pri Vašom príchode štvrtok 14.9. alebo v piatok 15.9. zaparkovali Vaše vozidlá na vyznačené parkovacie plochy. Neparkujte prosím vozidlá tam, kde je uvedený zákaz parkovania, tieto plochy nebudú strážené! Parkovacie plochy budú označené páskou. Dodržujte pri parkovaní pokyny osôb, ktoré Vás budú navigovať, aby sme efektívnejšie využili priestor na parkovanie.Naša kyvadlová doprava medzi Paľkovom a Kamencom bude fungovať od rána 15.9.2023 od 10:00hod do nočných hodín. Kyvadlová doprava (na mapke vyznačená značkou autobusu) bude prevážať súťažiacich v intervaloch každých cca 15 až 20 min po celý deň 15.9.2023. Tímy, ktoré si rezervovali ubytovanie a budú ubytované na hoteli GLAMOUR majú parkovanie pri hoteli zabezpečené.

Záloha za GPS lokalizátory

Zároveň chceme poprosiť pretekárov, aby mali pripravenú finančnú zálohu / zábezpeku za GPS lokalizátory v hodnote 300 EUR.