Skip to main content

Informácie o úhradách štartovného.

Vážení pretekári, členovia vybraných tímov. Dovoľte nám, chceli by sme Vás požiadať, aby ste štartovné platili až po výzve organizačného tímu. Od 1.3. začneme postupne oslovovať členov vybraných tímov ohľadom úhrady štartovného. Poprosíme Vás, aby ste neuhrádzali štartovné bez výzvy. A zároveň Vás chceme požiadať, ak Vám výzva na úhradu bude doručená, aby ste dodržali dátum termínu splatnosti.

Za pochopenie ďakujeme

Organizačný tím Zemplínsky kapor.